O nas

Członkowie TON. Ustawieni w trzech rzędach, przy czym pierwszy rząd siedzi. Wszyscy uśmiechają się w naszą stronę

Towarzystwo Osób Niesłyszących „TON” powstało w 2000 roku. Jego założycielami były osoby niesłyszące, chcące stworzyć miejsce, w którym Głusi z Poznania i okolic będą mogli się gromadzić i wzajemnie pomagać.

Założyciele organizacji musieli się jednak borykać z najróżniejszymi przeciwnościami, takimi jak brak fachowej kadry i lokalu, problemy komunikacyjne, itp… Mimo tego przez lata swojej działalności Towarzystwo rozwijało się w sposób bardzo dynamiczny, pozyskując wsparcie ze strony lokalnych władz, sponsorów i przyjaciół.

W chwili obecnej „TON” liczy sobie 600 członków, którzy mają do dyspozycji lokal o powierzchni 200 m2, gdzie odbywają się między innymi:

 • spotkania Klubu Seniora;
 • warsztaty pracy (współfinansowane przez Urząd Miasta Poznania);
 • szkolenia z zakresu: języka angielskiego, podstaw obsługi komputera, nowoczesnych metod prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • warsztaty pozwalające na nabycie zestawu praktycznych umiejętności z zakresu prac rękodzielniczych i artystycznych;
 • zajęcia sportowe;
 • zabawy integracyjne i okolicznościowe;-
 • kursy języka migowego.

Ponadto „TON” zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów, świadczących usługi z zakresu:

 • porad prawnych;
 • psychoterapii;
 • terapii logopedycznej;
 • doradztwa zawodowego i personalnego.

Członkowie Towarzystwa mają również możliwość korzystania z usług wykwalifikowanych tłumaczy języka migowego.

„TON” posiada również wpis do krajowego rejestru organizatorów i koordynuję organizację: turnusów rehabilitacyjnych, wypoczynkowych i koloni dla osób niesłyszących oraz niepełnosprawnych.